Babičko přečti

Pohádkové čtecí babičky a dědečkové

O projektu

V programu PŘEČTI pohádkové čtecí babičky a dědečkové čtou dětem pohádky v mateřských školách. Vždy se snažíme vybrat školku, která je pro seniora blízká, ať již vzdáleností nebo srdcem. Program, který běží od září 2015, se setkal s velkým ohlasem jak ze strany mateřských škol, tak i seniorů. Nejvíce čtecích babiček a dědečků, kteří chodí pravidelně dětem číst je v Praze. Od září 2019 Rodinné centrum Pastelka rozjíždí program PŘEČTI i v Brně. 

KDO JE POHÁDKOVÁ ČTECÍ BABIČKA NEBO DĚDEČEK?
Senioři, kteří chodí pravidelně jednou týdně číst dětem pohádky do mateřské školy se stávají pohádkovými čtecími babičkami a dědečky. Právě díky pravidelnosti se zde otevírá prostor pro vznik mezigeneračních vazeb, dialogu a přátelství. Pro děti se čtení s pohádkovou čtecí babičkou nebo dědečkem stává neodmyslitelnou součástí běžného týdne. Při poslechu rozvíjí svou fantazii a cit pro jazyk. Mohou vstřebávat od seniorů klid, rozvahu a přiblížit se starší generaci. Senioři na oplátku čerpají energii z radosti, upřímnosti a vitality těch nejmenších. Důležitý je pocit užitečnosti a potřebnosti, který díky němu opět získávají.

Pro čtecí babičky a dědečky

CHCETE SE STÁT POHÁDKOVOU ČTECÍ BABIČKOU ČI DĚDEČKEM?
Jste aktivní senior, který rád čte? Chcete strávit 20-30 minut týdně předčítáním dětem? Pokud ano, pak hledáme právě Vás! Co od Vás budeme požadovat? Kromě dobré nálady a chuti číst pouze prohlášení o zdravotní způsobilosti a výpis z rejstříku trestů. Chcete se k nám přidat? Neváhejte nás kontaktovat, těšíme se na vás!

Irena Moštková: 728 818 034, irena@pastelka.net

Pro školky

CHCETE PRO VAŠI ŠKOLKU POHÁDKOVOU ČTECÍ BABIČKU NEBO DĚDEČKA?

Rádi pro vás najdeme vaši čtecí babičku či dědečka. Jestli máte o čtení ve vaší školce zájem, neváhejte nás kontaktovat.

Irena Moštková: 728 818 034, irena@pastelka.net

 

Povídej

V programu POVÍDEJ se propojují dva světy. Svět seniorů ze seniorských zařízení a svět dětí z mateřských či základních škol po celé ČR. Podporujeme jejich pravidelné setkávání a pomáháme tím utvářet prostor pro vzájemnou komunikaci těchto rozdílných generací, aktivní sdílení času, energie, zkušeností a vědomostí.

V programu POVÍDEJ dochází konkrétní skupiny dětí ze škol, školek za babičkami, dědečky do blízkého seniorského zařízení. Snahou je, aby seniorské zařízení navštěvovaly stejné děti. Účelem je navázání užších vazeb a snazší možnosti  vzniku případných nových přátelství. Setkání probíhají převážně jednou za 3 až 4 týdny, většinou 45-60 minut nebo dle dohody. Náplní těchto setkání jsou aktivity výtvarné, hudební či pohybové nebo čtení, vyprávění, oslavy různých svátků. Naši koordinátoři setkání připravují a vždy se ho aktivně účastní. Obsahy těchto setkání jsou plánovány s přihlédnutím ke schopnostem a dovednostem dětí i seniorů a jsou přizpůsobeny aktuálním potřebám a možnostem. Náš program je nastaven tak, aby navazoval na činnosti v seniorských zařízeních a odpovídal vzdělávacímu plánu předškolních a školních zařízení.

OBĚ SKUPINY OD SEBE DĚLÍ AŽ TŘI GENERACE

Děti nahlíží na svět vzdálený někdy i 90 let. Učí se tak úctě ke stáří, mají možnost se něco dozvědět o světě okolo nás z pohledu seniorů, poznat život v těchto zařízeních, vyslechnout zkušenosti, názory na různé věci. Společnost často vnímá staré lidi s despektem, proto je naší snahou pomáhat dětem, které se třeba v rodině nepotkávají s nejstarší generací, nahlížet na stáří jinýma očima.

Pravidelná setkávání generací na druhé straně i aktivuje každodenní život seniorů. Dochází zde k přenosu radosti, energie, inspiraci prožít něco nového a chuti předat dětem své zkušenosti. Vzájemně se učí úctě, ohleduplnosti a mezigeneračnímu přátelství.

Chcete-li se i Vy zapojit do tohoto programu, neváhejte nás kontaktovat.

Irena Moštková: 728 818 034, irena@pastelka.net

 

 

Fotky

Programy PŘEČTI a POVÍDEJ běží pod neziskovou organizací Mezi námi, o.p.s. 

Mezi námi, o.p.s. podporujeme setkávání lidí všech generací.

Více na https://www.mezi-nami.cz/

 

Nevybrali jste si? Zkuste to zde