ČR má novou koncepci rodinné politiky

Vláda schválila Koncepci rodinné politiky, ve které je zpracováno dlouhodobé a systémové řešení rodinné politiky v České republice.

Zpracovalo ji Ministerstvo práce a sociálních věcí ve spolupráci s Odbornou komisí pro rodinnou politiku a dalšími úřady státní správy. Koncepce bude každý rok vyhodnocena, každých pět let aktualizována a zároveň s ní bude vždy předkládána i Zpráva o rodině, která bude aktualizovaná každé tři roky. Poslední podobný dokument z oblasti rodinné politiky je z roku 2008.

„Klíčovým principem je možnost svobodného výběru životní strategie. Koncepce si dává za cíl podpořit všechny typy rodin a ocenit jejich přínos pro naši společnost,“ řekla ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová. „Založení rodiny nesmí bránit obava z propadu životní úrovně, naopak musí být více oceněna péče o členy rodiny“ dodala ministryně Marksová.

Koncepce rodinné politiky ČR