Do tance s radostí

Tanečky pro dívky 7- 9 let

Tanečný krúžok zameraný na základy z ľudového, ale aj klasického tanca.

Základné zameranie kurzu je na funkčný rozvoj a rozsah pohybu, základné rytmické cvičenia a nácvik krátkych tancov a piesní. Dievčatá budú mať možnosť nahliadnuť do tajov ľudového, ale aj klasického tanca veľmi zábavnou a hravou formou. V „baletnej“ časti sa zameriame na cvičenia, ktoré rozvíjajú ladnosť a estetičnosť pohybov, koordináciu a správne držanie celého tela.  Veľmi dôležitý je aj súlad pohybu s hudbou formou rôznych hudobno-pohybových hier a tancov. Výsledkom kurzu by malo byť dokonalejšie zvládnutie tanečnej techniky s tým, že lektorka bude klásť dôraz na osobitý tanečný prejav každej malej tanečníčky.

V případě zájmu bude lektorka vyzvedávat děti z družiny ZŠ Pohankova.

Rozvrh

Den Čas Volných míst
Středa 16:30 - 17:30 2

Lektor

PharmDr. Lucia Zendulková Zahradníková, Ph.D.

Krásnych viac ako 18 rokov svojho života som venovala folklórnemu tancu v mojom rodnom meste, v Bratislave. Popri aktívnom tancovaní som svoje skúsenosti predávala aj ďalej, a to učením základov tanca od predškolákov až po stredoškolákov. Napriek tomu, že táto životná etapa je dávno preč, a naviac úplne odlišná od mojej aktuálnej profesnej cesty, rada by som sa k tancu opať vrátila aj práve formou vedenia kurzu „DO TANCA S RADOSŤOU“. Verím, že sa mi podarí preniesť radost, ktorá pri tancovaní vzniká, aj na ďalšie malé tanečnice z Líšně.

Děti: Hugo

Vzdělání: Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislavě

Místo konání

nám. Karla IV. 4/4, Brno-Líšeň

Prvorepublikový dům, kde Pastelka sídlí v prvním patře. Organizujeme tady kurzy a Pasteláček. Zavedou Vás k nám červené stopy na schodech. Keramická dílna a seminární místnost jsou ve sklepních prostorech, a tam se dostanete po schodech dolů.

Cena

Cena v termínu 6.2.2019 - 26.6.2019

1200 Kč

Na tento termín se již nelze přihlásit