Do tance s radostí

Tanečky pro dívky 6 - 10 let

Tanečný krúžok zameraný na základy z ľudového, ale aj klasického tanca.

Základné zameranie kurzu je na funkčný rozvoj a rozsah pohybu, základné rytmické cvičenia a nácvik krátkych tancov a piesní. Dievčatá budú mať možnosť nahliadnuť do tajov ľudového, ale aj klasického tanca veľmi zábavnou a hravou formou. V „baletnej“ časti sa zameriame na cvičenia, ktoré rozvíjajú ladnosť a estetičnosť pohybov, koordináciu a správne držanie celého tela.  Veľmi dôležitý je aj súlad pohybu s hudbou formou rôznych hudobno-pohybových hier a tancov. Výsledkom kurzu by malo byť dokonalejšie zvládnutie tanečnej techniky s tým, že lektorka bude klásť dôraz na osobitý tanečný prejav každej malej tanečníčky.

 

Rozvrh

Den Čas Volných míst
Pondělí 16:30 - 18:00 11

Lektor

PharmDr. Lucia Zendulková Zahradníková, Ph.D.

Krásnych viac ako 18 rokov svojho života som venovala folklórnemu tancu v mojom rodnom meste, v Bratislave. Popri aktívnom tancovaní som svoje skúsenosti predávala aj ďalej, a to učením základov tanca od predškolákov až po stredoškolákov. Napriek tomu, že táto životná etapa je dávno preč, a naviac úplne odlišná od mojej aktuálnej profesnej cesty, rada by som sa k tancu opať vrátila aj práve formou vedenia kurzu „DO TANCA S RADOSŤOU“. Verím, že sa mi podarí preniesť radost, ktorá pri tancovaní vzniká, aj na ďalšie malé tanečnice z Líšně.

Děti: Hugo

Vzdělání: Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislavě

Místo konání

Klajdovská 28, Brno - Líšeň

Cena

Cena v termínu 9.9.2019 - 29.1.2020

1400 Kč