Setkání ve staré Líšni

Život má své kouzlo v každém věku

Setkání aktivních seniorů ve staré Líšni.

Nabízíme řadu osvědčených postupů a technik, které účelně pomáhají posílit spokojený a soběstačný život stárnoucího člověka. Podporujeme seniory v získávání nových podnětů pro aktivní život, hledání a nacházení životní rovnováhy, je možné nalézt nové přátele, sdílet témata se svými vrstevníky a předávat hodnoty svého života dál. Tak, jak je dobré procvičovat tělo, aby zůstalo pružné a pohyblivé, tak je také potřeba pravidelně procvičovat mozek. Proto každé setkání zachovává danou strukturu: krátké procvičení paměti, hlavní téma, procvičení motoriky, blok tréninku paměti a náměty na doma. Vše probíhá jednoduchou zábavnou formou s přihlédnutím na individuální podmínky každého z účastníků. Setkávání má ráz posezení s přáteli, výměny zkušeností i názorů a není nouze o smích. A to je přece lék na všechny nemoci. Každé setkání má předem známé téma a v mnoha  případech i svého hosta, který provádí odborný výklad.

Setkání se konají 1x za 14 dní vždy v pátek od 16 do 17.30 hodin ve farní kavárně.

Pravidelnou průvodkyní je již několik let paní Iveta Kolářová.

Za podporu děkujeme panu faráři Františku Vavrušovi.