Milníky ve vývoji řeči a raná intervence

Seminář pro rodiče s klinickou logopedkou

Tento seminář je určen všem rodičům a pečujícím, kteří si přejí lépe porozumět a podpořit raný vývoj řeči svého dítěte. Řeč je klíčovým prvkem dětského rozvoje, a správná péče v této oblasti může mít významný vliv na celkový jazykový a kognitivní rozvoj dítěte.

Během semináře budeme diskutovat o:

  • Důležitosti raného vývoje řeči: Jaké jsou milníky v rozvoji řeči a jak je rozeznat u vašeho dítěte.
  • Signály a indikátory: Jak rozumět potřebám dítěte týkajícím se jazykového rozvoje.
  • Praktické tipy pro podporu: Jak lze aktivně podporovat řečový vývoj dítěte ve vašem každodenním životě.

Seminář poskytne užitečné informace, rady a příklady z praxe, které vám pomohou vytvořit pozitivní a podpůrné prostředí pro rozvoj vašeho dítěte. Přijďte se připojit, sdílet své zkušenosti a získat nástroje pro podporu zdravého raného vývoje řeči vašeho dítěte.

Seminář je uskutečněn díky projektu "Rozvíjíme děti, pomáháme rodičům" podpořeného MPSV z dotačního programu Rodina.

Rozvrh

Den Čas Volných míst
Čtvrtek 16:30 - 18:30 10

Lektor

Mgr. Bronislava Bubeníčková

Poskytuje soukromou klinicko-logopedickou péči dětem v období raného vývoje řeči. Specializuje se na ranou intervenci, alternativní a augmentativní komunikaci. Péči nabízí jak dětem s opožděným vývojem řeči bez přidružených postižení, tak dětem s těžkými neurovývojovými poruchami i s kombinovaným postižením a dětem se sluchovým postižením.

Místo konání

Poláčkova 13, 628 00 Brno - Líšeň

Modrá budova MŠ a ZŠ Horníkova 1a, vchod do Školky Pastelka je šedivou bránou vpravo.

 

Cena

Cena v termínu 23.11.2023 - 23.11.2023

150 Kč

Na tento termín se již nelze přihlásit