Nový program od září 2019

Nový program od září 2019

Od září otevíráme nové kurzy

Aktuální program od září 2019 do ledna 2020

Přihlašování do kurzů a Pasteláčku bude spuštěno od pondělí 12. 8. 2019 od 10.00.

V novém pololetí obnovujeme kurz keramiky - Když zem dá hlínu a otevíráme nový kurz pro rodiče s dětmi Pohádkohrátky. 

Přejem vám hezké léto.