Placená dovolená pro otce bude

V novele o nemocenském pojištění ji schválil Senát.

Otcové získají nárok na týdenní placenou dovolenou po narození dítěte. Novelu o nemocenském pojištění schválil Senát, teď putuje k prezidentovi. Muži budou moci nastoupit na týdenní volno do šesti týdnů po narození potomka. Volno by měli dostat i tehdy, pokud je žena s potomkem v nemocnici. Tato novela zároveň řeší rozšíření nároku na sirotčí důchod a zvyšuje rovněž nemocenskou pro dobrovolné hasiče i další záchranáře. 

Více

Otcovská by měla podle vlády posílit vztah mezi rodiči a potomkem a motivovat muže, aby se do péče víc zapojili. Otcovskou dovolenou by mohli čerpat jen ti, kteří nemají dluh na nemocenském pojištění. Po celou dobu dovolené by pak pobírali 70 procent vyměřovacího základu svého příjmu, tedy stejně jako ženy na mateřské. I v případě otcovské je ale částka zastropována pro lidi s vyššími příjmy (max. částka je 8 087 Kč). 

Nárok na otcovskou budou mít podle předlohy muži, kteří jsou v matrice uvedeni jako otcové nebo které jako náhradní rodiče určil soud. V takovém případě by mohli na tuto dovolenou nastoupit až do sedmi let věku dítěte.

 

Otcovská dovolená

  • Nárok na otcovskou dovolenou mají všichni, kteří si platí nemocenské pojištění alespoň tři měsíce před jejím čerpáním. Dovolená musí být vybraná v kuse a otec na ni musí nastoupit do šesti týdnů po porodu nebo ode dne převzetí dítěte do péče.
  • Nárok na otcovskou by měli mít muži, kteří jsou v matrice uvedeni jako otcové nebo které jako náhradní rodiče určil soud. Volno by měli dostat i tehdy, pokud je žena s potomkem v nemocnici.
  • Dávka tvoří stejně jako u ženy na mateřské 70 procent vyměřovacího základu příjmu. 
  • Zákon nabyde účinnosti prvním dnem devátého kalendářního měsíce následujícího po jeho vyhlášení ve Sbírce zákonů. Pokud ho podepíše prezident, tak nabyde účinnosti v některém z prvních měsíců příštího roku.
  • Předloha se bude vztahovat i na děti, které se narodily nebo byly převzaty do péče v období 6 týdnů přede dnem nabytí účinnosti zákona.

 

Přečtěte si celý článek