Pravidla RC Pastelka

   

        Rodinné centrum PASTELKA, nám. Karla IV. 4/4, 628 00 Brno

 

 1. Provozní doba: pondělí – pátek, 8:00 - 15:00 nebo dle aktuálního rozvrhu kurzů.

 1. Kontakt: +420 725 816 804, info@pastelka.net

 1. Do kurzů, aktivit se přichází vždy cca 10 min předem. Při vstupu použijte zvonek PASTELKA.

 2. Po skončení kurzu/aktivity můžete v centru ještě chvíli zůstat. Je možné dítě nakrmit (k dispozici ji mikrovlnná trouba a krmící židlička), anebo si může pohrát v herně.

 3. Dítě je vždy doprovázeno zodpovědnou osobou nebo je v případě starších dětí písemně ujednáno, že dítě chodí samo.

 4. V případě potřeby je možné vzít s sebou i dalšího sourozence, ale jeho přítomnost nesmí narušit program kurzu.

 5. Rodiče jsou povinni nahlásit každou změnu svých kontaktních údajů - tel. číslo, mailová adresa.

 6. Do kurzů, aktivit chodí vždy dítě zdravé. Pokud je dítě nemocné (silný kašel, hutná rýma, teplota, zvracení, vyrážka atd..) může být lektorkou/lektorem požádán o opuštění centra.

 1. Při návštěvě centra vybavte sebe i dítě pohodlným oblečením.

 1. Přihlášení dítěte na kurz/aktivitu probíhá elektronicky přes www.pastelka.net a následně jsou na kontaktní email zaslány platební údaje.

 2. Náhrady v kurzech nejsou možné, protože každý kurz probíhá pouze jednou. V případě, že se nemůžete zúčastnit, je možné za sebe domluvit náhradu. 

 1. Za ztrátu nebo poškození hračky nebo cennosti přinesené z domova nenese RC Pastelka zodpovědnost.

 1. V případě, že dojde k poškození vybavení centra, událost vždy nahlaste lektorce/lektorovi.

 1. Žádáme o dodržování zásad slušného chování a hygienických návyků.