Pravidla RC Pastelka

   

        Rodinné centrum PASTELKA, nám. Karla IV. 4/4, 628 00 Brno

 

1.     Provozní doba: pondělí – pátek, 8:00 - 15:00 nebo dle aktuálního rozvrhu kurzů.

2.     Kontakt: +420 725 816 804 (8:00 - 16:00), info@pastelka.net

3.     Do kurzů, aktivit (mimo Pasteláček) se přichází vždy cca 10 min předem. Při vstupu použijte zvonek PASTELKA.

4.     Po skončení kurzu/aktivity můžete v centru ještě chvíli zůstat. Je možné dítě nakrmit (k dispozici je mikrovlnná trouba a krmící židlička), anebo si může pohrát v herně.

5.    Dítě je vždy doprovázeno zodpovědnou osobou nebo je v případě starších dětí písemně ujednáno, že dítě chodí samo.

6.    V případě potřeby je možné vzít s sebou i dalšího sourozence, ale jeho přítomnost nesmí narušit program kurzu.

7.    Rodiče jsou povinni nahlásit každou změnu svých kontaktních údajů - tel. číslo, mailová adresa.

8.    Do kurzů, aktivit chodí vždy dítě zdravé. Pokud je dítě nemocné (silný kašel, hutná rýma, teplota, zvracení, vyrážka atd..) může být lektorkou/lektorem požádán

       o opuštění centra. Stejné pravidlo platí i pro dospělý doprovod. 

9.    Při návštěvě centra vybavte sebe i dítě pohodlným oblečením.

10.  Přihlášení dítěte na kurz/aktivitu probíhá elektronicky přes www.pastelka.net a následně jsou na kontaktní email zaslány platební údaje.

11.  Náhrady v kurzech nejsou možné, protože každý kurz probíhá pouze jednou. V případě, že se nemůžete zúčastnit, je možné za sebe domluvit náhradu. 

12.  Za ztrátu nebo poškození hračky nebo cennosti přinesené z domova nenese RC Pastelka zodpovědnost.

13.  V případě, že dojde k poškození vybavení centra, událost vždy nahlaste lektorce/lektorovi.

14.  Žádáme o dodržování zásad slušného chování a hygienických návyků.

15.  Na základě vládních nařízení může dojít ke změnám v provozu centra, nebo i k jeho uzavření.  V případě uzavření budou všechny aktivity (kromě hlídání dětí v Pasteláčku) nahrazeny jinou formou např. on-line, venkovní aktivity apod. Kurzovné se v tomto případě nevrací.