Projekty v roce 2017

V roce 2017 je provoz RC Pastelka podpořen 8 projekty. 

ESF OPZ - Rosteme - profesionalizace RC Pastelka

ESF OPZ - Školka Pastelka - provoz dětské skupiny Školka Pastelka

ESF OPZ - MikroPastelka z Líšně - zřízení a provoz Jeslí MikroPastelka

MČ Brno Líšeň - Pastelka 2017 - provoz RC Pastelka

MMB OZ - Pastelka 2017 - provoz RC Pastelka

MMB OŠMT - Prázdniny s Pastelkou 2017 - provoz příměstských táborů

MMB OZ - Réva 2017 - podpora seniorského projektu Réva

JMK - Pastelka 2017 - provoz RC Pastelka