Projekty v roce 2020

V roce 2020 je provoz RC Pastelka podpořen 8 projekty. 

ESF OPZ (MPSV) - Rodičům naproti - podpora rodičů dětí od 0  do 10ti let

ESF OPZ (MPSV) - Školka Pastelka - provoz dětské skupiny Školka Pastelka

ESF OPZ (MPSV) - Jesle MikroPastelka - zřízení a provoz Jeslí MikroPastelka

MČ Brno Líšeň - Pastelka 2020 - provoz RC Pastelka

MMB OZ - Pastelka 2020 - provoz RC Pastelka

MMB OŠMT - Prázdniny s Pastelkou 2020 - provoz příměstských táborů

MMB OZ - ASLI 2020 - aktivity pro seniory v Brně Líšni

JMK - Pastelka pro rodiny 2020 - provoz RC Pastelka