Rodičům naproti

Podpora pro rodiče dětí od 0 do 10ti let.

Realizace 1.1.2020 - 31.12.2021, číslo projektu CZ.03.2.X/0.0/0.0/17_076/0011468

Tento projekt je prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR. 

Rodina s malými dětmi se na počátku nachází ve velmi křehkém období a prochází hned několika zátěžovými zkouškami. Ve chvíli, kdy se partnerský pár rozroste o miminko dochází k zásadní změně rolí. Z muže a ženy se najednou stanou tatínek a maminka, zároveň ale zůstávají partneři. Z pracující ženy se stane pečující maminka. V době rodičovské se finanční příjem rodiny mění a muž se (většinou) stává výhradním živitelem rodiny. S příchodem dítěte přichází úplně nová zodpovědnost za jeho výchovu. Ve chvíli, kdy dítě dosáhne školkového věku, nastává další velká změna, kdy se pečující rodič vrací do práce. Dochází k novému přenastavení rolí v rodině. Tlak dnešní společnosti na dokonalost, který je posilován často jednostranným pohledem na ženu-matku v médiích, vede často k nenaplnění přání o ideálním fungování rodiny a pocitu zklamání.  

Tyto výzvy potkávají každou rodinu a záleží na tom, jak se k nim rodiče postaví. Ukazuje se, že čím dřív se o věcech začíná mluvit, tím je větší naděje, že problémy nenastanou a děti budou vyrůstat v láskyplném prostředí, ve kterém je dobře všem členům rodiny. Ne vždy se ale rodina nachází v jednoduché situaci, ne vždy má sílu vyřešit vše sama, a ne vždy to partnerství v pořádku ustojí.

Rodinné centrum je prostor, kde je možné v bezpečném prostředí sdílet své starosti či nejistoty, získat podporu a případným problémům tak předcházet. Na základě tohoto našeho přesvědčení se nám povedlo získat finance na projekt, který pomáhá rodinám při počátečních potížích a poskytuje podporu pro vypořádání se s výzvami rodičovství. Projekt se jmenuje Rodičům naproti a jeho smyslem je podpora rodin s dětmi (od narození do cca 10 let) pomocí poradenství a organizování podpůrných skupinek zaměřených na oblast partnerství, výchovy a péče o děti či slaďování rodinného a pracovního života. Projekt potrvá 2 roky, podpoří minimálně 30 rodin a bude probíhat v RC Pastelka v Líšni a v RC Heřmánek v Olomouci. Aktivity jsou v průběhu projektu přizpůsobovány potřebám rodičů, dětí i on-line prostředí. 

Oblasti podpory

  • Výchova a péče 
  • Sociálně – právní
  • Partnerství
  • Slaďování rodinného a pracovního života

Typy podpory

  • individuální a párové poradenství,
  • malé podpůrné skupinky,
  • velké celodenní skupiny,
  • moderované diskuse.

Všechny projektové aktivity jsou vedeny experty, kteří mají v daných oblastech dlouholeté zkušenosti.

Partnerství - Petr Jelínek, Gabriela Vybíralová

Výchova a péče - Petra Tenglerová, Gabriela Vybíralová, Hana Klicperová

Slaďování rodiny a práce - Petra Tenglerová, Irena Kolčárková

Medailonky expertů