O Pastelce

Rozvíjíme děti, pomáháme rodičům.

Jsme rodinné centrum v Brně-Líšni. Rozvíjíme talent a zájmy dětí od narození až po druhý stupeň ZŠ. Maminkám a tatínkům poskytujeme prostor pro aktivní odpočinek, práci nebo volný čas pro sebe.

Každoročně pořádáme tematické akce pro širokou veřejnost, kde podporujeme mezigenerační soužití a stmelujeme místní rodinnou komunitu.

Děti, maminky a tatínkové, vyberte si prosím, to pravé pastelkové.

Náš příběh se začal vybarvovat v roce 2003…

 

2003

Vzniká občanské sdružení pro děti a jejich rodiče „Klub PASTELKA“. Zatím pouze dva dny v týdnu na Kotlance. Co dělal? Tvoření, cvičení a setkávání rodičů s dětmi.

2007

Vysněné stěhování do současných prostor ve staré Líšni na nám. Karla IV. 4/4. Postupně otvíráme až na 5 dní v týdnu. Vypisujeme první kurzy pro děti i jejich maminky. Zařazujeme službu hlídání dětí bez rodičů Pasteláček a organizujeme jednorázové akce pro celé rodiny.

2011

Klub Pastelka se stal s konečnou platností rodinným centrem.

2012

Otevíráme soukromou školku Pastelka v Nové Líšni na Poláčkově 13 a získáváme první dotaci z EU. Výrazně posilujeme tým a stáváme se celotýdenním rodinným centrem.

2016

Úspěšně získáváme finanční prostředky ze tří EU projektů. Díky nim profesionalizujeme organizaci počínaje vzděláváním jednotlivých členů týmu, přes hospodaření organizace až po úplně nový kabát, snižujeme školkovné ve Školce Pastelka a přemýšlíme o budování jeslí.

17.11.2016 se Rodinné centrum Pastelka stalo zapsaným ústavem.

2017

Spouštíme zcela nový web a komfortnější online přihlašování. Redesignujeme logo a hlavně otevíráme zcela novou službu pro nejmenší děti – Jesle MikroPastelka na Horníkově 34 v Líšni.

2018

První rok jedeme ve třech provozech - rodinné centrum, školka a jesle.

RC Pastelka oslavilo 15 let výročí od založení.

2019

Pod záštitou organizace Mezi námi  o.p.s. spolupracujeme na projektu Přečti, kde babičky a dědečkové chodí číst dětem do školek. 

2020

Realizujeme projekt Rodičům naproti, ktery má za cíl vytvořit systém poskytování podpory rodin s malými dětmi z pohledu primární prevence.  

Tak jako všichni se musíme vyrovnávat s omezeními, která přinesla pandemie Covid - 19. 

2021

První polovinu roku stále ovlivňují restrikce pandemie. Plný provoz můžeme spustit až od podzimu.

RC Pastelka celou pandemii Covid - 19 zvládá bez ztráty zaměstnanců i klientů.

2022

Jesle Mikropastelka se stávají Dětskou skupinou Mikropastelka. Od září navyšujeme kapacitu Mikropastelky ze 4 na 6 dětí.

Díky projektu Rodičům naproti s Pastelkou 2022 podpořeného z dotačního programu MPSV Rodina realizujeme preventivní aktivity na podporu rodiny, partnerství a rodičovství.

2023

Stěžejní prací Pastelky zůstává pestrý program volnočasových aktivit v Rodinném centru a stabilní chod obou Dětských skupin. Díky každoročnímu dotazníkovému šetření získáváme důležitou zpětnou vazbu, která nám pomáhá přemýšlet o potřebách rodičů. Pozitivní ohlasy jsou pro nás velkým pohlazením a motivací.

Během celého roku nabízíme (nejen) rodičům 15 přednášek a seminářů s kvalifikovanými lektory na témata rodičovství a partnerství. Většina z nich je realizována díky našemu projektu „Rozvíjíme děti, pomáháme rodičům“, podpořeného z NDT Rodina MPSV. Opětovná podpora z MPSV nám pomáhá navázat na aktivity primární prevence z loňského roku a můžeme tak uspokojit vyšší poptávku ze strany veřejnosti. Největší zájem rodičů byl o semináře „O spánku dětí“ a „Porozumění zlobení“.

 

Část týmu Pastelky prochází školením „Psychologická první pomoc“ a „Jak rozpoznat domácí násilí“. Uvědomujeme si důležitost osvěty v této problematice, vypracováváme „Metodický plán práce s ohroženou rodinou“.

Pořádáme nebo se zapojujeme do 9 „větších“ akcí pro veřejnost. Těší nás, že na většině z nich kooperujeme s dalšími líšeňskými organizacemi, dokážeme se vzájemně podpořit a máme přátelské vztahy. Mimo naše tradiční akce připravujeme nově dílny na líšeňských Ostatcích a říjnovém Dýňodlabání.

Navazujeme spolupráci s nadačním fondem SSUUBO působícím v Ugandě. Společně se Saleskem pořádáme dvě humanitární přednášky ve prospěch SSUUBO a stáváme se adoptivními rodiči „na dálku“ několika nemocných afrických dětí. Naše lektorka fyzioterapeutka Julie Jelínková se stává součástí týmu SSUUBO a tři týdny na klinice v Ugandě školí personál i rodiče.

V květnu slavíme na zahradě Dělňáku krásné kulaté výročí 20 let od založení. Cítíme vděčnost za to, co se z malého komunitního klubu podařilo vybudovat, za trvalou přízeň veřejnosti a stabilní tým výjimečných zaměstnanců. Máme radost z toho, jak se oslava vydařila včetně počasí.

V září se náš tým se rozrůstá o rodilou mluvčí z Bostonu a skvělou učitelku angličtiny Alex. Rozšíření týmu o další kvalitní lektory, případně i dobrovolníky, které dlouhodobě postrádáme, vnímáme jako jednu z našich vizí do dalšího roku.

 

 

Poslání

Rozumíme potřebám současné rodiny a jako nestátní nezisková organizace se aktivně podílíme na podpoře rodinné politiky v Líšni v duchu našeho poslání:

„Sdružujeme, vzděláváme a pomáháme rodinám s dětmi, hájíme jejich zájmy,

rozvíjíme osobnost jednotlivých členů rodiny, podporujeme zdravý životní styl,

mezigenerační soužití a komunitní činnost.“


Mgr. Alena Stejskalová

„Dnešek je můj nejoblíbenější den."

Vedu Pastelku od roku 2011 a je mi tady stále dobře.

Děti: Prokop, Kateřina

Vzdělání: UK Praha, matematika a chemie

Mám ráda svoji rodinu, přátele, sport, hudbu, divadlo, přírodu a hlavně jsem ráda, když se něco děje.


Irena Moštková

V Pastelce jsem od úplného počátku, kdy jsem byla požádána, abych jí dělala účetnictví. Dost výrazně se všechno změnilo, ale já jsem zůstala. Stále vedu účetnictví a dnes už jsem i jako teta ve školce - toho času na rodičovské dovolené.

Mám ráda dobré lidi, kulturu, sport, šampaňské a dobré kafe.

Vzdělání: Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky

Děti: Matyášek


Mgr. Julie Jelínková

"Učím se s dětmi."

Děti: Jáchym, Adam, Prokop, Johanka

Baví mě tanec, jóga, příroda, cestování, ruční práce, divadlo, knihy ... poslední dobou však především pozorování kreativity dětí a podpora jejich svobodného rozletu a rozkvětu

Vzdělání: Fyzioterapie na FTVS UK

Když jsem v roce 2002 byla na první mateřské dovolené, jezdila jsem do klubu maminek na Vinohrady. Časem jsme se spolu s dalšími ženami rozhodly založit klub maminek v Líšni. Společně s dětmi jsme se pravidelně setkávaly v KCL na Kotlance. Až se objevily další ženy s novým elánem a vizemi a na jaře roku 2007 vzniklo rodinné centrum Pastelka s celotýdenním provozem.

kontakt: tel.  737 674 331, julie.jel@seznam.cz


Mgr. Petra Zahradníková

Děti: Anděla, Barbora, Václav, Vít

Vzdělání: Pedagogická fakulta MU,Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky. 

Pocházím z východních Čech, v Brně jsem vystudovala, osm let s láskou učila na základce. Po svatbě jsem se osm let s plným nasazením věnovala rodině, zejména svým čtyřem velmi akčním dětem. Práce s malými človíčky mne stále baví, proto Pasteláček a teď už i školka. Jinak, mám-li trochu času, miluji zahrádku, ruční práce, vaření, čtení, včelaření, myslivost - jsem zkrátka blíženec.

 


Bc. Markéta Dubová Nečasová

„Chyby jsou branami objevů.“ 

Děti: Ema, Eda, Eliška

Už několik let jsou centrem mého světa děti. S nimi mohu prožívat dobrodružství pokusů, objevů a tvoření, u kterých je důležitý nejen cíl, ale i cesta.

Vzdělání: Sociální pedagogika

 


Iva Drápelová

"Snad v nitru země, jako v každém z nás, hladina stoupá, hladina čisté spodní vody..."

Do Pastelky chodím ráda, líbí se mi dělat věci, které mě baví a potkávat se s úžasnými lidmi, děkuju.

Mám ráda přírodu a jak to v ní chodí. S manželem chováme včely, ráda se věnuji tomu, co dělá tělu dobře - SM systém, reflexní terapie, masáže ...,Poznala jsem svou hráčskou závislost-zkuste hru "Rodová osada", ráda bych se naučila na kytaru písničky k ohni, vytvořila přírodní zahradu a rodový statek.

Děti: Lucie, Tomáš, Aleš

Vzdělání: Střední zemědělská škola ve Znojmě + Střední odborné učiliště včelařské Nasavrky. 

 


Mgr. Lenka Nováková

"Všechno je jak má být."

Moc mě baví pečovat o mou rodinu, ráda poznávám naši krásnou republiku, těším se na každou volnou chvilku u knížky.

Děti: David, Jakub

Vzdělání: MU speciální pedagogika

 


Vladimíra Krovická

" Život je krásný "

V Pastelce jsem od roku 2013. Práce s dětmi se mně vždycky moc líbila, a tak se ve školce starám nejen o čisté prostředí, ale hlavně o to, aby měly co jíst i pít. Mezi moje koníčky patří ruční práce, hlavně pletení a vaření, ale největším koníčkem jsou moje tři krásná a zdravá vnoučátka, se kterými trávím nejvíce volného času.

Vzdělání: vyučená v oboru prodavačka oděvů

Děti: Lukáš, Lucie a Dominik


Mgr. Ivana Černá

5 let jsem učila na ZŠ, po rodičovské dovolené jsem uvítala možnost pracovat s malými dětmi, nejprve v miniškolce Maceška a od roku 2013 ve školce Pastelka. 14 let se věnuji jako lektorka cvičení rodičů s dětmi. V SVČ Lužánky vedu kroužky hry na zobcovou flétnu a kytaru. K mým koníčkům patří hra na klavír, četba, cestování a pečení perníčků.

Děti: Magdaléna, Daniel, Matyáš

Vzdělání: UJEP v Ústí nad Labem, obor učitelství Čj-Hv, Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky. 

 

 


Kateřina Rybníčková

"Ti co tvrdí, že to nejde, ať nezdržují ty, co to již dělají."

Moje cesta k dětem začala v turistickém oddíle, který jsem vedla coby mladé děvče se spoustou volného času, ale po narození mé první dcerky mě přirozeně vítr zavál k práci s menšími dětmi. Vedla jsem miniškoličku Radovánek, pohybové i výtvarné kroužky a keramiku pro větší i menší děti u Salesiánů v Žabovřeskách. Díky druhé dcerce přišlo stěhování do Líšně a práce v jesličkách a výtvarných kurzech pro předškolní děti v Pastelce. Jesličky jsem sice opustila, ale kroužkové činnosti zůstávám věrná.

Mám ráda dětičky, lesíčky, vysmáté tvářičky a obložené chlebíčky.

Děti: Anežka, Kateřina

Vzdělání: Pedagogika pro volný čas MU Brno, Arteterapie MU Brno, Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky. 

 


Mgr. Marie Staňková

"Správně vidíme jen srdcem. Co je důležité, je očím neviditelné.“  

Již od střední školy jsem téměř 10 let pomáhala s dětmi při výuce jezdectví v dětské jezdecké škole, na pravidelných kurzech i na letních táborech. Na mateřské dovolené jsem pracovala v mateřském centru Sedmikráska na Kamenném vrchu. Profesně jsem se 15 let věnovala práci s dospělými lidmi s postižením. Osud mě zavál k těm nejmenším do Pastelky, u kterých ráda čerpám energii z jejich spontánnosti a vůli objevovat, jak funguje svět.

Kromě mé rodiny a všech živáčků mám ráda les, koně, volné chvíle na zahradě, knihy, jógu a dobré kavárny.

Děti: Jitka a Hanka

Vzdělání: ZSF JU - psychosociální péče o postižené děti, dospělé a staré osoby, výcvik konceptu Bazální stimulace®, akreditovaný kurz MŠMT - instruktor jógy


Ing. Andrea Ondrůjová

Od 9 let jsem hrála závodně basketbal a díky týmovým úspěchům jsem pokračovala na sportovní gymnázium, kde jsem nasbírala všeobecné sportovní dovednosti. Také jsem zde absolvovala masérský kurz. 

Rekreačně se stále věnuji basketbalu, plavu, lyžuji, jezdím na kole. Po narození dětí jsem trochu zvolnila, věnovala se dcerám a také pomáhala s vedením cvičení pro děti při TJ Sokol Líšeň. Několik let již čerpám další inspiraci od fyzioterapeutky Julie Jelínkové. 

 

Cvičení pro aktivní ženy je všestranné - jógové prvky, strečink, posilování s ohledem na aktuální zdravotní stav kurzantek. 

 

Těším se na viděnou na některém z mých kurzů.

 

děti: Ester, Anděla

záliby: děti a hry s nimi, zahradničení, sadařství, vycházky se psem, pečení a samozřejmě cvičení


Andrea Marešová

"Nejdůležitější věci v životě nejsou věci.“

Když jsem se po rodičovské dovolené vracela do velké korporátní firmy, cítila jsem, že je čas na změnu a že se pokusím splnit si svůj sen, což je práce s dětmi. Udělala jsem si kurz chůvy a konečně jsem mohla naplno dělat to, co jsem odmalička chtěla. Na dětech se mi líbí, jak jsou bezprostřední, vděční za pozornost a zapálení do jakékoliv činnosti.

Ve svém volném čase se nejraději věnuji svým dvěma dětem, cvičím powerjógu, běhám agility nebo cestuji a objevuji nová místa.

Děti: Matěj, Linda

Vzdělání: Gymnázium Táborská, Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky. 


Jana Hrdličková

Pracovala jsem jako osobní asistentka pro klienty  s mentálním i tělesným postižením a autismem.

Ráda zpívám, tancuji, poslouchám hudbu a navštěvuji divadlo. Štěstí mě zaválo do RC Pastelka k těm nejmenším.

Mám ráda svoji rodinu a přátele. S rodinou využíváme každou volnou chvíli a vyrážíme na pěší výlety přírodou.

Děti: Adam a Monika               

Vzdělání: výuční list v oboru Cukrář, rekvalifikační kurz Pracovník v sociálních službách, kurz Chůva pro děti v dětské skupině.

 

 


Bc. Jarka Dostálová

 "I cesta může být cíl."
 
Léta jsem pracovala se seniory  jako sociální a aktivizační pracovník. Tvoření, které mi bylo vždy blízké, ať už se seniory nebo s vlastními dětmi, mě v podstatě přivedlo do Pastelky. Práce s dětmi pro mě představuje radost a snadno vykouzlený úsměv na tváři.
 
Můj volný čas z většiny zaplňuje rodina. Moc ráda však čtu, chodím do divadla a na výlety do přírody.
 
Vzdělání: ZSF  OU - zdravotně sociální a geriatrická péče
 
Děti: Markéta, Barbora, Aneta, Petr


Lenka Ptáčková

Vzdělání: Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky

Můžete mě potkat jako tetu v Pasteláčku a ve školce. Starám se také o to, aby bylo v Pastelce čisto a útulno.

Děti: Honzík a Míša


Alexandra Saulenas

I am from the USA and I have lived in the Czech Republic for two years. After university, I taught English to 7th-grade students in Dallas, Texas. Then, I taught English at a secondary school in Znojmo through a Fulbright teaching grant. I also volunteered for nearly 3 years as an online English language instructor for adults. I love working with students of all ages and learning about different cultures. 

 

I currently teach English at a primary school in Brno-Lisen.

 

Education: BS in Biology from the University of Massachusetts, CELTA English Certification from Cambridge University


MgA. Olga Fryčová Hořavová

"Vážím si, že mohu být součástí krásného a inspirativního týmu Pastelky".

Vystudovala jsem SUPŠ v Uherském Hradišti, obor Výtvarné zpracování keramiky a porcelánu, VŠVU v Bratislavě, ateliér Socha, objekt, instalace, dále Intermedia a multimedia. Učila jsem na ZŠ v Adamově, jsem lektorkou kurzů keramiky v SSŠ Brno. Mezi lety 2010 až 2016 jsem vedla Galerii města Blanska, kde jsem vytvořila řadu doprovodných workshopů pro děti i dospělé. Od roku 2016 pracuji jako učitelka ZUŠ v Adamově. V roce 2017 se mi narodil syn Jonáš. Tvořím a vystavuji.

K vedení keramických kurzů v Pastelce jsem byla přizvána před lety. Dílna je tu maličká, kurzy jsou komorního rázu, ale i tak zde vynikají velkorysá díla. Co bude na programu dne je určeno úrovní dovedností v keramickém řeměsle i vlastním výtvarným směřováním jednotlivých účastnic/účastníků. Vedla jsem zde kurzy pro začátečníky, nabízela různé nápady pokročilým a radila při realizaci vlastních výtvarných projektů. Mám ráda, když keramika slouží a dělá radost doma i venku třeba v zahradě.

Děti: Jonáš


Mgr. Zuzana Škyříková

externí lektorka RC Pastelka

Máma 4 synů, manželka 1 muže.

Speciální pedagog i učitelka 1. stupně, která byla s dětmi doma přes 10 let. Žije v krásné komunitě na tišnovsku, kde je mnoho inspirace a důkazů o tom, že je skvělé mluvit s dětmi jak s partnery a přitom jim být rodičem. Její vášní je to sdílet.

https://www.poslouchamte.com/

 


Mgr. Kateřina Žalčíková

externí lektorka RC Pastelka

lektorka programů mindfulness a emoční
inteligence pro předškolní děti a jejich rodiče, školní psycholožka, máma dvou dcer


Mgr. Kateřina Karásková

"Všechny věci se dějí ve správný čas.“ 

Téměř 20 let se věnuji práci s dětmi ze základních škol v líšeňském tábornickém klubu Kamzíci Brno. Jsem opravdu velmi ráda za cenné zkušenosti při práci s dětmi, které se mi dostávají nejen na pravidelných schůzkách a výletech, ale také třítýdenním letním táboře. K těmto zkušenostem se nyní přidávají i ty, které získávám coby maminka mé malé dcery. Od jejího narození se zajímám o vývoj dětí a aktivity, jaké lze těmto drobečkům nabídnout. Tak jsem se dostala k Pastelce a těší mě, že mohu nově obohatit tým milých a kvalifikovaných lektorek, s nimiž se zde setkávám.

Největší potěšení pro mě je čas strávený s mojí rodinou, mám ráda turistiku a poznávání naší vlasti, hudbu - zpívám a hraji na kytaru, flétnu a saxofon, a mimo jiné sbírám balené cukry a přebaly od čajů.

Děti: dcera Eliška

Vzdělání: FF MU Překladatelství ruského jazyka, Filologicko-areálová studiaakreditované kurzy MŠMT - vedoucí dětských kolektivů, hlavní vedoucí letního tábora, zdravotník zotavovacích akcí


Michaela Strnadelová

Jsem instruktorka psychomotorického vývoje a cvičení rodičů s dětmi a také máma dvou již odrostlých dětí. Kurzy cvičení rodičů s dětmi vedu již více než 10let. Mám ráda přírodu a jsem milovnice zvířat a dobré kávy.


Mgr. Michaela Krupicová

Od dětství jsem se věnovala sportu a láska k pohybu přetrvává. Začalo to sportovní gymnastikou, pokračovalo závodním tancem, aerobikem a skončilo Pilates. V něm se neustále snažím vzdělávat, abych svým klientkám mohla nabídnout kvalitu a různorodost.

Nejraději ze všeho mám veselé chvíle se svými dětmi, trávené nejlépe aktivně někde v přírodě.

DĚTI: David a Jakub

 

VZDĚLÁNÍ:

PdF OU – Vychovatelství s volnočasovým a resocializačním zaměřením

PdF OU – Program dalšího vzdělávání, učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů

LEKTORSKÉ KURZY:

Instruktor aerobiku (ARGENT)

Instruktor cvičení Pilates (IDEA)

Workshopy: Funkcional bodymind, Pilates & Yoga block/Creative ring, Pilates roller & ring, Pilates STRONG & ALIGNED, Pilates pro diastázu břišní stěny

A je vymalováno

Rodinné centrum Pastelka z.ú. je zapsaným ústavem a provozem je pověřena ředitelka Mgr. Alena Stejskalová. Ta se zodpovídá správní radě ve složení Bc.  Petr Jelínek, Mgr. Andrea Grigerová, Mgr. Eva Kotyzová. Celou organizaci kontroluje dozorčí rada, jmenovitě Ing. Oldřich Janda, PharmDr. Lucia Zendulková Zahradníková, PhD. a Mgr. Tereza Karafiátová.

Výroční zpráva 2014

Výroční zpráva 2015

Výroční zpráva 2016

Výroční zpráva 2017

Výroční zpráva 2018

Výroční zpráva 2022

Výroční zpráva 2023

Etický kodex

Zakládací listina